Trường mầm non tư thục vầng trăng với thế mạnh về phương pháp giáo dục, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất là trường hàng đầu tại Hà Nội

Tin tức mới

Tập cho bé ăn rau

Tập cho bé ăn rau

Con bạn không thích ăn rau? Ngoài việc kiên nhẫn tập cho bé, bạn cần khuyến khích bằng nhiều cách. ...

Tập cho bé biết nhai

Tập cho bé biết nhai

Nhiều trẻ gần 3 tuổi mà vẫn không biết nhai, chỉ nuốt chửng thức ăn.Điều này sẽ làm cơ nhai ...

 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trang thiết bị học tập
 • Trẻ khám phá vui chơi
 • Trẻ khám phá vui chơi
 • Trẻ khám phá vui chơi
 • Trẻ khám phá vui chơi
 • Trẻ khám phá vui chơi
 • Trẻ khám phá vui chơi
 • Trẻ khám phá vui chơi
 • Trẻ khám phá vui chơi
 • Trẻ khám phá vui chơi
 • Trẻ khám phá vui chơi
 • Trẻ khám phá vui chơi
 • Trẻ khám phá vui chơi
 • Trẻ ca hát
 • Trẻ ca hát
 • Trẻ ca hát
 • Trẻ ca hát
 • Trẻ ca hát
 • Trẻ ca hát
 • Trẻ ca hát
 • Trẻ học tập
 • Trẻ học tập
 • Trẻ học tập
 • Trẻ học tập
 • Trẻ học tập
 • Trẻ học tập
 • Trẻ học tập
 • Trẻ học tập
Xem camera online:

Lớp học hàng tuần

Mẫu giáo nhà trẻ và mẫu giáo
Lớp sâu nhỏ 02

Lớp sâu nhỏ 02

 • Độ tuổi 1-2
 • Số trẻ 15
 • Giáo viên

  - Nguyễn Thị Nga

  - Phạm thị Lý

Lớp sâu nhỏ 01

Lớp sâu nhỏ 01

 • Độ tuổi 1-2
 • Số trẻ 10
 • Giáo viên

  - Nguyễn thị Chinh

  - Nguyễn Thị Nga

Lớp học toán tư duy cho trẻ

Lớp học toán tư duy cho trẻ

 • Độ tuổi 3-4
 • Số trẻ 12
 • Giáo viên

  - Nguyễn thị Chinh

  - Phạm thị Lý

Lớp học tiếng anh cho trẻ

Lớp học tiếng anh cho trẻ

 • Độ tuổi 2-3
 • Số trẻ 10
 • Giáo viên

  - Nguyễn Thị Nga

  - Nguyễn thị Chinh

Lớp ong nhỏ học múa

Lớp ong nhỏ học múa

 • Độ tuổi 2-3
 • Số trẻ 15
 • Giáo viên

  - Phạm thị Lý

  - Nguyễn thị Chinh

Lớp ong nhỏ học đàn

Lớp ong nhỏ học đàn

 • Độ tuổi 2-3
 • Số trẻ 15-20
 • Giáo viên

  - Nguyễn Thị Nga

  - Phạm thị Lý